Information

Bra att veta

Lägsta ålder för att hyra Segway är 20 år. Giltig ID-handling måste visas upp vid hämtning. Det finns ingen lägsta åldersgräns för att köra Segway dock rekommenderar vi att man fyllt 12 år då det är Transportstyrelsens rekommendation för barn i trafiken. Helst bör barnet färdas i vuxet sällskap.

Eftersom en Segway klassas som en cykel är hjälm ett krav för alla under 15 år. Vi rekommenderar dock att alla använder hjälm vid körning.

Du behöver väga minst 30 kg och får inte väga över 115 kg. Du behöver också kunna kliva upp på en Segway utan hjälp. Det är detsamma som att kunna gå upp för en kort trappa utan att hålla i sig i handräcket.

Våra Segways innehåller GPS-sändare som gör att de kan följas och bevakas via satellit i hela världen.

Nykterhet är ett absolut krav.

Avbokningspolicy

Vi förstår att allt kan hända och att man ibland kan behöva avboka sin tid. Men, har vi inte fått din avbokning senast dagen innan hyresperioden börjar behöver vi ta ut 50% av hyreskostnaden för att täcka dels det extra arbete det medför, dels kompensera för uteblivna hyresintäkter. Så för båda parters skull, avboka i god tid.

Hämtning

För er och vår säkerhet erbjuder vi en utbildning på ca 5-10 minuter som innehåller viktig information samt en testkörning så att vi ser att ni kan hantera fordonet. Om ni är flera som ska åka är ni alla välkomna 15 minuter innan hyresperioden börjar.

Du hämtar och lämnar din Segway på Oxelvägen 5 i Härnösand. Kom gärna på cykel. Om du inte har möjlighet till det så går det bra att lasta in en eller två Segways i en kombi med nedfällt baksäte.

Viktigt om körningen

När man kör Segway är det viktigt att man respekterar både fordonet och omgivningen. Även om det är kul att köra Segway är fordonet ingen leksak och man kan skada sig själv eller andra vid oaktsam körning. Vårdslöst beteende kan leda till att man ramlar eller i värsta fall kör på någon annan.

All körning skall endast ske på körbana av asfalt som är godkänd för cykel. Packad grusväg går också bra kortare sträckor men tänk på frihöjden och se upp för stenar.

Att sätta fordonet i gungning, göra snäva svängar eller onödigt hårda inbromsningar bör undvikas då påfrestningen på fordonet ökar och körsträckan förkortas för den laddningen.